ราคาพัดลมระบายอากาศ

ราคาพัดลมระบายอากาศ มีหลายราคา หลายขนาด ทั้ง 8″,10″,12″,14″,16″,20″,24″ เลือกให้เหมาะกับการใช้งาน

ราคาพัดลมระบายอากาศ แต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน พัดลมลมระบายอากาศ มีหลายประเภท หลากหลายการใช้งานในแต่ละห้อง ก่อนการซื้อควรพิจารณาประโยชน์ใช้สอย ว่าต้องการแบบใด

การคำนวน ราคาพัดลมระบายอากาศ โดยทั่วไปปัจจัยที่ผลกระทบกับ ราคา คือ ขนาดของ มอเตอร์ หรือ ความเล็กใหญ่ ของ พัดลม ให้ กำลังลม ที่เร็ว แรงรูปแบบ ของ พัดลมระบายอากาศ เช่น พัดลมฟาร์ม พัดลมท่อถังกลม หรือ พัดลม ล้อเลื่อน แบบ รุ่น CTFคุณสมบัติพิเศษ เช่น เป็น พัดลมกันระเบิด หรือ เป็น พัดลมไอเย็นรุ่น และ แบรนด์ ของ พัดลมที่เลือกใช้

โดยทั่วไป การ คำนวน เรื่อง ค่าใช้จ่าย ต้อง คำนึง ตาม อุปกรณ์ ทั้งหมด ในการ ออกแบบ ระบบระบายอากาศ โดยรวมของทั้งระบบ รวมถึง ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ความยากงง่าย ของการจติดตั้ง อุปกรณ์ ระยะทาง การเดินท่อส่งลม ภายในโรงงาน และ ที่สำคัญ การพิจารณา ถึง ผลประโยชน์ ที่จะได้ รับ หลังจาก มีการติดตั้ง ระบบระบายอากาศ เรียบร้อย ทั้งทางเศรษฐศาสตร์ การคืนทุน ( Return of Investment ) และ ทางสังคมสภาพแวดล้อมของ พนักงาน สวัสดิการความเป็นอยู่ ของพนักงานเหล่านี้ ต้องนำมา ประกอบการตัดสินใจ ไม่เพียงแค่ ราคาแย่างเดียว

ราคาพัดลมระบายอากาศ และ วิธีเลือก พัดลมระบายอากาศ สำหรับ การออกแบบ ที่ดี ต้องคำนึง เรื่องหลักการการไหลของอากาศเป็นสำคัญ เพราะโดยปกติลมจะเข้าช่องเล็ก-ออกช่องใหญ่, ตามทฤษฎีอากาศร้อนจะลอยขึ้นบน อากาศเย็นจะตกลงด้านล่าง หลักการพลศาสตร์ เหล่านี้ คือ พื้นฐาน ที่สำคัญ ที่ต้องนำมาประกอบ ในออกแบบ ทุกครั้ง

การระบายอากาศ ที่ ถูกต้อง นั้น ต้องเกิด การไหลเวียน ของ อากาศภายนอก เข้ามาในสภานที่ ไม่ใช่ว่า ดูดอากาศออก ไปอย่างเดียว หรือ เป่าลมเข้ามา อย่างเดียวอย่าง เช่น การเปิดประตูหน้าโรงงาน ไว้ แต่ ปิดประตูหลัง ไว้อย่างนี้ ก็ จะไม่ทำให้ อากาศเคลื่อนที่ ไม่ถือว่าเป็นการ ระบายอากาศ ที่ดีที่ถูกต้อง ถ้าห้องน้ำที่ไม่สามารถ เปิดช่อง ระบายอากาศ ได้ ก็ควรจะหา วิธี ระบายอากาศ จาก ภายใน สู่ ภายนอก ด้วยการ ติดตั้ง พัดลมดูดอากาศ การพิจารณาอย่างเหมาะสมก่อนตัดสิน คือ การดูภาพรวม ทั้งระบบ ว่าเหมาะสมกับ ผลที่จะได้รับ ในอนาคต อย่างไร

 

ศูนย์รวม พัดลมอุตสาหกรรม ราคาพัดลมระบายอากาศ ที่แตกต่างกัน

พัดลมระบายอากาศ มีหลายประเภท หลากหลายการใช้งาน ในห้องรูปแบบต่างๆ กล่าวอย่างกว้างๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ

พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง

พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก

พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อฝังฝ้า

ก่อนตัดสินใจซื้อควรเลือกให้เหมาะสม กับการใช้งาน รวมถึง คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ข้างเคียง เช่น งานก่อสร้าง งานโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อีเล็กโทรนิค หรือ อุตสาหกรรมหนัก งานออกแบบตบแต่ง งานใต้ดิน งานในที่แคบ เป็นต้น ปัจจัย เหล่านี้ ล้วน มีผล การ เลือก ชื้อ เลือกใช้ ชนิด ของ พัดลมระบายอากาศ ที่เหมาะ ที่ ต่างกัน ใน งบประมาณ ที่แตกต่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ จำลอง 081-488-2079

ID LINE : cdata7787

 

 

C.DATA ENGINEERING CO., LTD.

594/11-13 ซอยมหาวงษ์เหนือ ถนนอโศกดินแดง

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-641-6125-8, 02-641-7412

Fax: 02-248-4941

Mobile: 081-488-2079, 083-540-7787

Email: cdatathailand@gmail.com , chamlong@cdatathailand.com

ID LINE : cdata7787